A FLAGPOOL PVC- burkolatra 10 év garancia vonatkozik, amely a szállítólevélen feltüntetett naptól számítódik.

A garancia abban az esetben érvényes, ha:

  • A telepítést és /vagy szerelést a FLAG S.p.A által elismert cégek és/vagy emberek végzik 
  • A vízszigetelés a Flag Spa cég által feltüntetett szerelési utasítása szerint (Flagpool szerelési utasítás) történik
  • A FLAG S.p.A. által leszállított anyagokat kifizették.
  • A vízszigetelési rendszer minden komponensét jóváhagyta a FLAG S.p.A.


Kizáró okok

A garancia érvényét vesztheti az alábbi okok miatt.

1.  a felszerelt termék megfelelő, kinevezett személyzet által végzett karbantartásának a hiánya vagy nem elégséges volta. 

2.  A FLAGPOOL-burkolattal érintkező nem megfelelő víztisztító szerek;

3.  A felszín nem megfelelő tisztítási módszere (súrolás, vegyi roncsolás, stb.)

4.  Légszennyeződés, szennyezett víz beszivárgása;

5.  Rossz felszerelésből eredő sérülések.

6.  Kémiai-fizikai kölcsönhatások a nem kompatibilis támasztékokkal;

7.  Az ügyfél által alkalmazott és a Flag Spa cég által jóvá nem hagyott műszaki megoldások alkalmazása;

8.  Minden, bíróságon kívüli eljárásban megállapított, a károk megállapítására irányuló kutatások vagy vizsgálatokra vonatkozó költség esetében, kivéve, ha ezek a fent említett kutatásokat, vizsgálatokat vagy költségeket előzőleg engedélyezte a Cég.  

9.  Hanyagság, baleset vagy a FLAGPOOL -burkolat helytelen használata;

10. Flag SpA által jóvá nem hagyott eszközök használata és a nem kompatibilis vagy a FLAG S.p.A. által nem ajánlott anyagokkal végzett javítások; 

11.  A Flag Spa termékekkel érintkező, azokkal nem kompatibilis vegyi anyagok jelenléte, amelyek nem részei a vízszigetelő rendszer projekt fázisának. 

Egyéb feltételek:

12.  Ez a garancia akkor válik érvényessé az Ügyfél irányában, amennyiben a Flag Spa által leszállított anyagok beszerelésre kerülnek és az ügyfél a munka megrendelője. A garancia nem bővíthető ki, vagy ruházható át más félre, amennyiben ezt megelőzően nem hagyta jóváírásban a Flag Spa és minden ebből következő költség az eredeti Ügyfelet terheli;

13.  Minden a Flag Spa által vállalt garancia-kötelezettség megszűnik, amennyiben az anyag szállítására vagy annak beszerelésére vonatkozó számlák bármelyike nem lett teljes mértékben kifizetve a Flag Spa cégnek. (beszállítás) vagy a Flag Spa szerződéses szerelőinek. (beszállítás és szerelés);

14.  Ezt a garanciát az érvényes olasz jogszabályok szabályozzák, és az ügyfél elfogadja az olasz törvények kizárólagos illetékességét. 

Kárigény

A kárigényt az FLAG Spa cégnek ajánlott levélben kell bejelenteni a kár bekövetkezésétől számított 3 napon belül, a jelen biztosításból következő minden jog megszűnésének terhe mellett. – Via Industriale dell'Isola, 3 – 24040 Chignolo d'Isola (BG).